OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

5a CONVOCATÒRIA NADAL II

Ja podeu consultar el llistat provisional d'admesos i exclosos a la Promoció del Nadal II de Vic.
www.vic.cat/impulsvic/LLISTATPROVISIONALNADALII.pdf