OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

CONVOCATÒRIA DE RENOVACIONS DE PRESTACIONS PER LLOGUER PER L'ANY 2019

Dilluns 21 de gener de 2019, s’obre la convocatòria de renovacions de prestacions per l’any 2019.

Té dret a sol·licitar la prestació, les persones que a l’exercici 2018 l’expedient consta resolució favorable del LJ, LP i LC.

Termini: 21 de gener a l'1 de març de 2019, amb dos inclosos. 
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-permanents-per-al-pagament-del-lloguerc

CONVOCATÒRIA ARRANJAMENTS INVIC

www.vic.cat/impulsvic/INVICBOPB.pdf

CONVOCATÒRIA AJUDES REHABILITACIÓ EDIFICIS RESIDENCIALS 2018

Ha sortit publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la 

RESOLUCIÓ TES/1364/2018, de 20 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial per a l'any 2018 (ref. BDNS 404388).

El termini de presentació és del 26 de juny de 2018 al 31 de juliol de 2018.

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=821015

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/Ajuts-per-a-la-rehabilitacio-dedificis-dus-residencial?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/Ajuts-per-a-la-rehabilitacio-dedificis-dus-residencial?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Podeu adreçar-vos a l'Oficina d'Habitatge de l'Ajuntament de Vic, a buscar la documentació.

CONVOCATORIA DE RENOVACIONS DE PRESTACIONS PEL LLOGUER PER L'ANY 2018

Dilluns 29 de gener s’obre la convocatòria de renovacions de prestacions per l’any 2018.

Té dret a sol·licitar la prestació, les persones que a l’exercici 2017 l’expedient consta resolució favorable del LJ, LP i LC.

Termini: 29 de gener al 2 de març de 2018, ambdós inclosos.

CONVOCATÒRIA AJUTS REHABILITACIÓ EDIFICIS RESIDENCIALS 2017

Ha sortit publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la resolució GAH/1039/2017, de 12 de maig, per la qual sobre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d’edificis de tipologia residencial per a l’any 2017

www.vic.cat/impulsvic/RESOLUCIOGAH10392017.pdf

www.vic.cat/impulsvic/DOCUMENTACIO2017.pdf

BASES REGULADORES PER SUBVENCIONS DE REHABILITACIÓ 2017

Han sortit publicades las bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d’edificis de tipologia residencial 2017
www.vic.cat/impulsvic/BASESREHABILITACIO2017.pdf

En breu es publicarà la convocatòria.

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2017

RESOLUCIÓ GAH/786/2017, de 12 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagment del lloguer per a l'any 2017 (ref. BDNS 341518)

www.vic.cat/impulsvic/CONVOCSUBVENCIONSLLOGUER2017.pdf
www.vic.cat/impulsvic/SOLSUBLLOGUER2017.pdf

OBERTA LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AJUTS A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL 2016

S’estableixen els següents terminis per a la presentació:
  • Per a les sol·licituds de subvencions  subjectes a concurrència publica competitiva per a les actuacions descrites a la base 10.1, el termini de presentació s’ inicia l’endemà del a publicació d’aquesta convocatòria al  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 30 de juny de 2016.
  • Per a les sol·licituds de subvencions  subjectes a concurrència publica no competitiva per a les actuacions descrites a la base 10.2, el termini de presentació s’ inicia l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 30 de setembre de 2016.
Per a més informació i documentació a presentar: 
Adreçar-se a l'Oficina Local d' Habitatge/Impulsvic

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2016 I PRESTACIÓ PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A COL·LECTIUS ESPECÍFICS 2016.

Resolució GAH/939/2016, de 5 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer i es fa pública la convocatòria per a l’any 2016.
El termini per presentar les sol·licituds és del 15/04/2016 al 15/06/2016 ambdós inclosos.
Subvencions per al pagament del lloguer (MIFO)


Resolució GAH/940/2016, de 5 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer per a l’any 2016 per a col·lectius específics .
Contractes borses/entitats sense ànim de lucre fins el 31/10/2016.
Ajuts al pagament del lloguer (col·lectius específics)