OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

ADJUDICACIÓ OBRES DE MANTENIMENT PISOS HPO

De conformitat amb les IIC passem a publicar el següent acord d’adjudicació. www.vic.cat/impulsvic/ACORDCONSELLSDELEGATS.pdf