OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

RESOLUCIÓ DE L'APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS A LA PROMOCIÓ NADAL II DE VIC

Per problemes informàtics, la llista definitiva d'admesos i exclosos de la Promoció del Nadal II de Vic, es troba penjada a l'Oficina Local d'Habitatge de Vic, situada a la plaça Santa Eulàlia núm.1 baixos.
(Extracció de dades del 30 de novembre del 2010)
(Extracció de dades del 30 d'abril del 2011)
Gràcies i perdonin les molèsties.