OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

TRAMITACIÓ DE CÈDULES D'HABITABILITAT

Us recordem que des de l'Oficina d´Habitatge de Vic, podeu tramitar les cèdules d'habitabilitat de segona ocupació. Sempre i quan es tracti d'habitatges de la cuitat de Vic.