OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

RESOLUCIÓ TES 667/2015, de 2 d'Abril

RESOLUCIÓ TES 667/2015, de 2 d'Abril, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer per a l'anys 2015 PER A COL·LECTIUS ESPECÍFICS www.vic.cat/impulsvic/RESOLUCIOCOLECTIUSESPECIFICS2015.pdf