OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

BASES REGULADORES PER SUBVENCIONS DE REHABILITACIÓ 2017

Han sortit publicades las bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d’edificis de tipologia residencial 2017
www.vic.cat/impulsvic/BASESREHABILITACIO2017.pdf

En breu es publicarà la convocatòria.