OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

AJUTS A LA REHABILITACIÓ

Principals programes de rehabilitació que estableix el Pla per al Dret a l'Habitatge del 2009-2012 :
- AJUTS A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS convocatòria 2010
- AJUTS A LA REHABILITACIÓ D'HABITATGES convocatòria 2010
- REHABILITACIÓ DE CONJUNTS D'ESPECIAL INTERÈS I D'ÀREES DE REHABILITACIÓ

Per a més informació:

http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/habitatge/ajuts_rehabilitacio_2004-2007.jsp?ComponentID=50051&SourcePageID=153988#1