OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

XARXA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL

El programa de mediació s'articula mitjançant les borses de mediació per al lloguer social i les borses joves d'habitatge convingudes amb la Secretaria d'Habitatge. El conjunt de borses de mediació per al lloguer social constitueixen la Xarxa de Mediació que dóna cobertura als diversos àmbits territorials de Catalunya

Les borses actuen com a mediadores entre les persones propietàries dels habitatges i les llogateres, els donen confiança i garanteixen el cobrament i bon ús dels habitatges, negocien rendes de lloguer per sota de mercat i cerquen l'habitatge més adequat per a cada unitat de convivència sol·licitant.

Per a més informació:

http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/habitatge/Xarxa_mediacio_2004-2007.jsp