OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM DE LLOGUER

Des de l'Oficina Local d'Habitatge i Impulsvic, s´adjudica, es gestiona i es porta a terme el manteniment dels Habitatges amb Protecció Oficial de tot el municipi de Vic.

Són promocions formades per habitatges de 1, 2 i 3 habitacions:
- PROMOCIÓ VIC-32 c/ de la Indústria
- PROMOCIÓ VIC II-48 c/ de la Laura
- PROMOCIÓ VIC-24 c/ del Bisbe Font Andreu
- PROMOCIÓ SANTA EULÀLIA-12 Plaça de Santa Eulàlia
- PROMOCIÓ SANT LLÀTZER-54 c/ de Francesca de Bonnemaison i Farriol
- PROMOCIÓ SECTOR EL NADAL c/ de l'Esbart de Vic i c/ del Nadal

-PROMOCIÓ DE PISOS DOTACIONALS PER A GENT GRAN, SECTOR EL NADAL II c/ de l'Ermita de Sant Sixt