OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

3a CONVOCATÒRIA DEL NADAL II

Podeu consultar la Resolució d'Aprovació de les Normes Particulars del procés d'adjudicació de 23 habitatges promoguts per INCASÒL, en règim de lloguer per a gent gran al Nadal II, a l'Oficina Local d'Habitatge/IMPULSVIC de Vic.

Tots els interessats en aquests habitatges, s´han d'inscriure al registre de sol·licitants en la següent pàgina: https://www.registresolicitants.cat/registre/solicitud/index.jsp
i dirigir-se a l'Oficina Local d'Habitatge/IMPLULSVIC de Vic.
Les normes i totes les resolucions derivades d'aquesta convocatòria les podeu consultar a:
http://www.vic.cat/impulsvic/NORMES.pdf
www.vic.cat/impulsvic/llistadefinitivaisorteig.pdf
www.vic.cat/impulsvic/resoluciollistaadjudicataris.pdf
LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS PER LA PROMOCIÓ DEL NADAL II DE VIC, SEGONS LLISTES TANCADES EL 30 DE JULIOL DE 2010.
www.vic.cat/impulsvic/llistatprovisional.pdf