OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

CONVOCATÒRIA AJUTS REHABILITACIÓ EDIFICIS RESIDENCIALS 2017

Ha sortit publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la resolució GAH/1039/2017, de 12 de maig, per la qual sobre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d’edificis de tipologia residencial per a l’any 2017

www.vic.cat/impulsvic/RESOLUCIOGAH10392017.pdf

www.vic.cat/impulsvic/DOCUMENTACIO2017.pdf

BASES REGULADORES PER SUBVENCIONS DE REHABILITACIÓ 2017

Han sortit publicades las bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d’edificis de tipologia residencial 2017
www.vic.cat/impulsvic/BASESREHABILITACIO2017.pdf

En breu es publicarà la convocatòria.