OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

CONVOCATÒRIA HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL

VOLS UN HABITATGE EN LLOGUER DE PROTECCIÓ OFICIAL?

PERÍODE D'INSCRIPCIÓ DE L'1 AL 30 DE MARÇ.

Resolució d'aprovació de les normes particulars del procés d'adjudicació:

www.vic.cat/impulsvic/VICSIGNADES.pdf

Adjuntem la sol·licitud i la documentació que cal aportar, però per qualsevol altre informació i/o tràmits adreceu-vos a IMPULSVIC/OFICINA LOCAL D'HABITATGE.

www.vic.cat/impulsvic/SOLLICITUTDOC.pdf
www.vic.cat/impulsvic/DOCUMENTACIO.pdf