OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ DE LA LLISTA D'ADJUDICATARIS DE LA PROMOCIÓ NADAL II, AMB PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM DE LLOGUER AL MUNICIPI DE VIC.

Per problemes informàtics, la resolució d'aprovació i la llista d'adjudicataris estarà penjada a l'Oficina Local d'Habitatge de Vic.

RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ DE LA LLISTA D'ADJUDICATARIS DE LA PROMOCIÓ SOBRANTS VIC IV, AMB PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM DE LLOGUER AL MUNICIPI DE VIC.

Per problemes informàtics, la resolució d'aprovació i la llista d'adjudicataris estarà penjada a l'Oficina Local d'Habitatge de Vic.

RESOLUCIÓ DE L'APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS A LA PROMOCIÓ NADAL II DE VIC

Per problemes informàtics, la llista definitiva d'admesos i exclosos de la Promoció del Nadal II de Vic, es troba penjada a l'Oficina Local d'Habitatge de Vic, situada a la plaça Santa Eulàlia núm.1 baixos.
(Extracció de dades del 30 de novembre del 2010)
(Extracció de dades del 30 d'abril del 2011)
Gràcies i perdonin les molèsties.

RESOLUCIÓ DE L'APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS A LA PROMOCIÓ SOBRANTS IV DE VIC

Per problemes informàtics, no podem penjar el document a la nostra pàgina, la publicitat de les llistes la trobareu a l'Oficina Local d'Habitatge de Vic, situada a la Plç Santa Eulàlia núm. 1 bx.
Les llistes han estat penjades el dijous 14 d'abril de 2011.

Perdonin les molèsties.

5a CONVOCATÒRIA NADAL II

Ja podeu consultar el llistat provisional d'admesos i exclosos a la Promoció del Nadal II de Vic.
www.vic.cat/impulsvic/LLISTATPROVISIONALNADALII.pdf