OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

CERTIFICAT DE COMPLIMENT DOCUMENTAL PER A PROMOTORS

Es posa en marxa el Certificat de compliment documental del producte immobiliari, destinat a les promocions d'habitatges de nova construcció que compleixin els requisits documentals que estableix la Llei per al dret a l'habitatge.

La sol·licitud d’aquest certificat s’ha de fer mitjançant el model normalitzat per l’Agència. Aquesta sol·licitud es pot obtenir aquí a l'Oficina d'Habitatge de Vic.

Per a més informació:
http://www.gencat.cat/habitatge

TRAMITACIÓ DE CÈDULES D'HABITABILITAT

Us recordem que des de l'Oficina d´Habitatge de Vic, podeu tramitar les cèdules d'habitabilitat de segona ocupació. Sempre i quan es tracti d'habitatges de la cuitat de Vic.