OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC
Resolució i normes del procediment d'adjudicació de 84 habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer, promoguts per CEVASA www.vic.cat/impulsvic/RESOLUCIO84.pdf

CONVOCATÒRIA HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL

VOLS UN HABITATGE EN LLOGUER DE PROTECCIÓ OFICIAL?

PERÍODE D'INSCRIPCIÓ DE L'1 AL 30 DE MARÇ.

Resolució d'aprovació de les normes particulars del procés d'adjudicació:

www.vic.cat/impulsvic/VICSIGNADES.pdf

Adjuntem la sol·licitud i la documentació que cal aportar, però per qualsevol altre informació i/o tràmits adreceu-vos a IMPULSVIC/OFICINA LOCAL D'HABITATGE.

www.vic.cat/impulsvic/SOLLICITUTDOC.pdf
www.vic.cat/impulsvic/DOCUMENTACIO.pdf

CERTIFICAT DE COMPLIMENT DOCUMENTAL PER A PROMOTORS

Es posa en marxa el Certificat de compliment documental del producte immobiliari, destinat a les promocions d'habitatges de nova construcció que compleixin els requisits documentals que estableix la Llei per al dret a l'habitatge.

La sol·licitud d’aquest certificat s’ha de fer mitjançant el model normalitzat per l’Agència. Aquesta sol·licitud es pot obtenir aquí a l'Oficina d'Habitatge de Vic.

Per a més informació:
http://www.gencat.cat/habitatge

TRAMITACIÓ DE CÈDULES D'HABITABILITAT

Us recordem que des de l'Oficina d´Habitatge de Vic, podeu tramitar les cèdules d'habitabilitat de segona ocupació. Sempre i quan es tracti d'habitatges de la cuitat de Vic.