OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

RESOLUCIÓ TES/662/2020, de 9 de març

Per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans.https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=870415

CONVOCATÒRIA AJUDES REHABILITACIÓ 2019

Divendres 7 de juny es publica al DOGC la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial per a l’any 2019.
www.vic.cat/impulsvic/CONVOCATORIAREHABILITACIO2019.pdf
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-la-rehabilitacio-dedificis-dus-residencial?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
www.vic.cat/impulsvic/GUIAPORTAOBERTA.pdf

Bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial TES/1300/2019

Surten publicades les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial TES/1300/2019

www.vic.cat/impulsvic/BASESREHABILITACIO2019.pdf

CONVOCATÒRIA ARRANJAMENTS INVIC 2019

S'obre la convocatòria per les ajudes per a l'execució d'arranjaments i millores d'habitatge per a lloguer assequible a la ciutat de Vic.

Per a més informació:

www.vic.cat/impulsvic/INVIC2019.pdf

www.vic.cat/impulsvic/DOCINVIC2019.pdf


o bé a l'Oficina D'Habitatge de Vic / Impulsvic

RESOLUCIÓ SUBVENCIONS PER EL PAGAMENT DEL LLOGUER 2019

Avui s’ha publicat la RESOLUCIÓ TES/935/2019, d’11 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2019. MIFO LM 2019.

Terminis: 16 d’abril de 2019 fins el  7 de juny de 2019, ambdós inclosos.

Poseu descarregar la informació en aquest enllaç:

 o bé us podeu adreçar a l'Oficina Local d'Habitatge/Impulsvic

RESOLUCIÓ TES/816/2019. BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER EL PAGAMENT DEL LLOGUER 2019

Ha sortit publicada la Resolució TES/816/2019, de 29 de març,per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de competència competitiva, de les subvencions per el pagament del lloguer 2019.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7846/1736285.pdf

En breu es publicarà la convocatòria

CONVOCATÒRIA DE RENOVACIONS DE PRESTACIONS PER LLOGUER PER L'ANY 2019

Dilluns 21 de gener de 2019, s’obre la convocatòria de renovacions de prestacions per l’any 2019.

Té dret a sol·licitar la prestació, les persones que a l’exercici 2018 l’expedient consta resolució favorable del LJ, LP i LC.

Termini: 21 de gener a l'1 de març de 2019, amb dos inclosos. 
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-permanents-per-al-pagament-del-lloguerc

CONVOCATÒRIA ARRANJAMENTS INVIC

www.vic.cat/impulsvic/INVICBOPB.pdf

CONVOCATÒRIA AJUDES REHABILITACIÓ EDIFICIS RESIDENCIALS 2018

Ha sortit publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la 

RESOLUCIÓ TES/1364/2018, de 20 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial per a l'any 2018 (ref. BDNS 404388).

El termini de presentació és del 26 de juny de 2018 al 31 de juliol de 2018.

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=821015

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/Ajuts-per-a-la-rehabilitacio-dedificis-dus-residencial?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/Ajuts-per-a-la-rehabilitacio-dedificis-dus-residencial?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Podeu adreçar-vos a l'Oficina d'Habitatge de l'Ajuntament de Vic, a buscar la documentació.