OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

RESOLUCIÓ TES 667/2015, de 2 d'Abril

RESOLUCIÓ TES 667/2015, de 2 d'Abril, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer per a l'anys 2015 PER A COL·LECTIUS ESPECÍFICS www.vic.cat/impulsvic/RESOLUCIOCOLECTIUSESPECIFICS2015.pdf

SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL 2015

Adjuntem la RESOLUCIÓ TES/559/2015, de 12 de març, per la qual es convoquen subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial per a l'any 2015, i se n'aproven les bases reguladores. Per a més informació a la pàgina de la Generalitat de Catalunya o bé en les nostres oficines de la Plaça Santa Eulàlia 1, baixos. www.vic.cat/impulsvic/TES5592015.pdf http://tramits.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramits/PerTemes/detall/Ajuts-per-a-la-rehabilitacio-dedificis-dus-residencial?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c FORMULARIS I DOCUMENTACIÓ RELACIONADA: http://territori.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramits/PerTemes/Ajuts-per-a-la-rehabilitacio-dedificis-dus-residencial?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c