OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2017

RESOLUCIÓ GAH/786/2017, de 12 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagment del lloguer per a l'any 2017 (ref. BDNS 341518)

www.vic.cat/impulsvic/CONVOCSUBVENCIONSLLOGUER2017.pdf
www.vic.cat/impulsvic/SOLSUBLLOGUER2017.pdf