OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

VENDA DE PARCEL·LES


VENDA DE PARCEL·LES PER A HABITATGES UNIFAMILIARS I PLURIFAMILIARS EN EL SECTOR JOSEP MARIA SERT, situat en la carretera de Roda amb carrer Jaume I.