OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

CONVOCATÒRIA ARRANJAMENTS INVIC

www.vic.cat/impulsvic/INVICBOPB.pdf

CONVOCATÒRIA AJUDES REHABILITACIÓ EDIFICIS RESIDENCIALS 2018

Ha sortit publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la 

RESOLUCIÓ TES/1364/2018, de 20 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial per a l'any 2018 (ref. BDNS 404388).

El termini de presentació és del 26 de juny de 2018 al 31 de juliol de 2018.

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=821015

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/Ajuts-per-a-la-rehabilitacio-dedificis-dus-residencial?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/Ajuts-per-a-la-rehabilitacio-dedificis-dus-residencial?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Podeu adreçar-vos a l'Oficina d'Habitatge de l'Ajuntament de Vic, a buscar la documentació.