OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC
PRIMERA RECOLLIDA DE DOCUMENTACIÓ PER ACCEDIR AL PROCÉS DE SELECCIÓ DELS PISOS DE PROTECCIÓ OFICIAL DE CEVASA (SITUATS AL CARRER PELLAIRE DULCET NÚMEROS 12-14-16 i 18 DE VIC/PISOS COLOMER MUNMANY) FINS EL DIA 4 DE FEBRER DE 2013.