OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

CONVOCATÒRIA ARRANJAMENTS INVIC 2019

S'obre la convocatòria per les ajudes per a l'execució d'arranjaments i millores d'habitatge per a lloguer assequible a la ciutat de Vic.

Per a més informació:

www.vic.cat/impulsvic/INVIC2019.pdf

www.vic.cat/impulsvic/DOCINVIC2019.pdf


o bé a l'Oficina D'Habitatge de Vic / Impulsvic

RESOLUCIÓ SUBVENCIONS PER EL PAGAMENT DEL LLOGUER 2019

Avui s’ha publicat la RESOLUCIÓ TES/935/2019, d’11 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2019. MIFO LM 2019.

Terminis: 16 d’abril de 2019 fins el  7 de juny de 2019, ambdós inclosos.

Poseu descarregar la informació en aquest enllaç:

 o bé us podeu adreçar a l'Oficina Local d'Habitatge/Impulsvic

RESOLUCIÓ TES/816/2019. BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER EL PAGAMENT DEL LLOGUER 2019

Ha sortit publicada la Resolució TES/816/2019, de 29 de març,per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de competència competitiva, de les subvencions per el pagament del lloguer 2019.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7846/1736285.pdf

En breu es publicarà la convocatòria