OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL

Convocatòria de subvencions per realitzar obres de rehabilitació en els edificis d'habitatges de catalunya anualitat 2014 www.vic.cat/impulsvic/REHABILITACIO2014.pdf Per més informació: Oficina Local d'Habitatge de Vic/IMPULSVIC SLU