OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

NOVA CONVOCATÒRIA D'AJUTS AL LLOGUER

Es preveu que cap el 20 de maig, entri en vigor la nova convocatòria per a nous sol·licitants de l'ajut al lloguer, si no hi ha cap imprevist.