OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

RESOLUCIÓ TES/1101/2013

RESOLUCIÓ TES/1101/2013, de 15 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de prestacions per al pagament del lloguer per a l'any 2013. www.vic.cat/impulsvic/RESOLUCIO2013.pdf