OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

CONVOCATÒRIA DE RENOVACIONS DE PRESTACIONS PER LLOGUER PER L'ANY 2019

Dilluns 21 de gener de 2019, s’obre la convocatòria de renovacions de prestacions per l’any 2019.

Té dret a sol·licitar la prestació, les persones que a l’exercici 2018 l’expedient consta resolució favorable del LJ, LP i LC.

Termini: 21 de gener a l'1 de març de 2019, amb dos inclosos. 
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-permanents-per-al-pagament-del-lloguerc