OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

Bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial TES/1300/2019

Surten publicades les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial TES/1300/2019

www.vic.cat/impulsvic/BASESREHABILITACIO2019.pdf