OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE VIC

CONVOCATÒRIA AJUDES REHABILITACIÓ 2019

Divendres 7 de juny es publica al DOGC la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva i no competitiva per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial per a l’any 2019.
www.vic.cat/impulsvic/CONVOCATORIAREHABILITACIO2019.pdf
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-la-rehabilitacio-dedificis-dus-residencial?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
www.vic.cat/impulsvic/GUIAPORTAOBERTA.pdf